Robin de Man

Voordat ik aan mijn studie fysiotherapie begon was ik al werkzaam als allround instructeur bij Fysio & Fitness Middenmeer. Mijn opleiding tot fysiotherapeut heb ik gevolgd aan de Hogeschool voor Fysiotherapie Thim van der Laan en sinds april 2017 ben ik afgestudeerd. Anita Leek heeft mij de kans gegeven om bij haar te komen werken in haar fysiotherapiepraktijk . Hier ben ik werkzaam als algemeen fysiotherapeut. Ik ben gecertificeerd Flexchair trainer en door mijn vooropleiding als bewegingsagoog en jaren ervaring in de fitness zeer bekwaam in de medische fitness. 

Als fysiotherapeut ben ik altijd erg geïnteresseerd in het verhaal rondom de klacht. Naast waar de klachten  zich bevinden vind ik het interessant om te weten hoe het ontstaan is, wat er speelt in het dagelijks leven op het gebied van werk, sport en thuissituatie. Zo kan ik goed bekijken welke factoren van invloed kunnen zijn op de klacht(en) en waarom deze mogelijk blijven aanhouden.

De komende tijd zal ik mij gaan inzetten voor een aantal projecten. Samen met Anita gaan wij in de praktijk het BigMove GGZ-programma aanbieden, waarbij mensen met psychische klachten een beweegprogramma volgen in groepsverband. In dit beweegprogramma wordt gewerkt aan persoonlijke doelen in combinatie met gesprekken met een coach en een psycholoog.

Ik heb veel affiniteit met de ouder wordende mens en de daarbij behorende problematiek. Ik geef al een aantal jaar een groepstraining voor senioren en ik ga me nu ook richten op  ouderen in de gemeente Hollands Kroon die een verhoogd risico hebben op vallen en daardoor niet of nauwelijks buiten komen. In dit traject kunnen zij in de praktijk werken aan hun belastbaarheid of kom ik aan huis indien nodig.